Connect with us

Bitcoin

Kryptoslovník: Co znamená HODL, FOMO, FUD, KYC, shitcoin, seed či velryba?

Zveřejněno

Bitcoin
Pixabay.com

Krypto nováčci mohou být častokrát při čtení článků nebo diskusí na sociálních sítích zmateni z četnosti různých specifických výrazů nebo zkratek, kterým nerozumí. Právě pro ně jsme připravili tento kryptoslovník, který ty nejčastější specifické pojmy vysvětluje.

Pokud preferujete místo textu video, vysvětlení nejčastějších kryptopojmů si můžete prohlédnout zde:

Bullish / bull / býci

Pojem Bullish je spojen s býky, které jsou při obchodování synonymem pro pozitivní náladu na trzích. Pokud se říká, že trh je bullish nebo že zpráva je bullish, myslí se tím, že jde o optimistickou zprávu, po níž by mohl následovat růst ceny daného aktiva. Stejně tak můžeme chápat i vyjádření typu býčí zprávy či bullrun nebo česky běh býků, tedy dlouhodobá pozitivní nálada na trhu.

Bearish / bear / medvědi

Pojem bearish je spojen s medvědy, které jsou synonymem pro negativní náladu. Pokud se tedy říká, že trh je bearish, znamená to, že na trhu panuje medvěd, čili negativismus a očekávání dalšího poklesu ceny. Pokud se řekne, že zpráva je bearish, znamená to, že může mít negativní dopad na cenu s ní souvisejícího aktiva. Stejně můžeme chápat i pojem bearmarket (tedy trh medvědů).

Centralizace

V souvislosti s kryptoměnami vnímáme centralizaci jako nežádoucí jev, protože pointou kryptoměn je, aby fungovaly bez centrálního bodu – tedy entity, která má dominantní postavení a dokáže sama bez férového zapojení se ostatních účastníků trhu dělat rozhodující rozhodnutí o dané kryptoměně. Pokud se tedy v souvislosti s kryptoměnami říká, že nějaká kryptoměna je centralizovaná, většinou se to myslí jako kritika.

Decentralizace

Cílem většiny kryptoměn je dosáhnout stavu decentralizace, při kterém daný projekt (kryptoměna) nemá žádnou centrální entitu, která by dokázala sama o sobě ovlivnit ať už pozitivní nebo negativní funkčnost nebo bezpečnost dané kryptoměny. Při skutečně decentralizované kryptoměně je tedy nemožné bez souhlasu nadpoloviční většiny měnit pravidla hry. Jako příklad lze použít Bitcoin, který díky decentralizaci nelze vypnout, nelze zvrátit jeho předešlé transakce či není možné upravit jeho předem stanovený počet.

DeFi

Defi je zkratka pro pojem decentralizované financování. Jde jako jakousi nadstavbu budovanou na základech stávajících kryptoměn, která umožňuje používat – respektive experimentovat – s různými druhy finančních služeb jako jsou půjčky, aniž bychom na to potřebovali centrální entitu – tedy banku nebo burzu.

DIP

Dip je zkratka pro propad ceny. Když se řekne „koupili dip“, znamená to, že nějaká entita využila „dip“ na levnější nákup. Oblíbený je i vulgárnější pojem BTFD respektive „Buy the fuck ** Dip“, což v překladu znamená „kupte ten zkurv ** propad“

DYOR

Dyor je zkratka pro pojem „Do your own research“ (udělej si vlastní výzkum) – častokrát tuto zkratku používají zejména zkušenější účastníci trhu, kteří už nemohou odpovídat nováčkům na jejich občas triviální otázky, ale jde o radu, kterou nelze podceňovat. Před každou investicí by si měl investor opravdu udělat i důkladný vlastní průzkum a nespoléhat se pouze na rady jiných častokrát také nepříliš dobře informovaných lidí na sociálních sítích.

ERC-20, ERC-721, TRC20 …

ERC-20 tokeny jsou tokeny, které byly designované a jsou používány v rámci Ethereum sítě na základě jejího standardu, tedy programovacích pravidel. Známe například ERC-721 tokeny, což je vlastně jen jiný standard pro nezaměnitelné tokeny, kterým říkáme NFT tokeny. Setkat jste se mohli i s pojmem TRC20 tokeny, což je obdoba ERC20 tokenů, avšak na síti Tron.

FOMO

FOMO je zkratka pro pojem „Fear of Missing Out“ – čili strach ze zmeškané příležitosti. FOMO podléhají zejména nezkušení účastníci trhu, kteří nakupují v době obrovské euforie, což častokrát k vede k jejich velkým ztrátám po výběru zisků, které realizují investoři vstupující do trhu mnohem dříve. Nepodlehnout FOMO tedy může být jeden ze základů úspěšné investice.

FUD / Fear, Uncertainty and Doubt

FUD je pojem, který je spojován se šířením poplašných zpráv, které jsou častokrát zveličené s cílem způsobit na trhu paniku. Zejména v kryptosektoru jsou FUDy běžnou záležitostí. Snad ty nejběžnější se objevují v souvislosti s poplašnými zprávami o zákazu těžby Bitcoinu v Číně. Vypadá to však tak, že kryptotrh, zejména v souvislosti s Bitcoinem lety dozrává a tyto poplašné zprávy už nemají takový zásadní vliv na cenu jako v minulosti.

Fundament

Pod pojmem fundamenty si můžete představit souhrn silných stránek nebo novinek ohledně daného projektu. Pokud se tedy řekne, že Bitcoin má silné fundamenty, může se pod tím myslet například to, že v poslední době se v souvislosti s ním zmiňují pozitivní zprávy.

Halving

Halving je pojem pro dělení odměny pro těžaře Bitcoinu o polovinu. Jde o předem stanovený a neměnný proces, který se děje zhruba každé čtyři roky. Poslední halving v květnu 2020 snížil odměnu pro těžaře BTC z 12.5 BTC za jeden vytěžený blok (cca 10 minut) na 6.25 BTC. Další halving v roce 2024 sníží odměnu už jen na 3.125 BTC a tento proces bude pokračovat i v následujících desetiletích. Halving přispívá k tomu, že inflace Bitcoinu se neustále snižuje, díky čemuž se stává stále vzácnější. O halvingu se více dočtete v tomto našem článku.

Hashrate

Hashrate je pojem vyjadřující celkovou výpočetní sílu vynaloženou v daném čase při těžbě dané kryptoměny. Čím je Hashrate vyšší, tím je síť bezpečnější.

HODL

HODL je pojem, který vznikl slavným překlepem na bitcoinovém fóru BitconTalk v roce 2013 při pokusu o napsání slova „hold“ (čili držet) v nadpise perexu „I AM HODLING“ (autor chtěl napsat „I AM HOLDING“). Jelikož text, ve kterém se tento překlep objevil, se stal díky úspěšné řadě neprodávat Bitcoiny, protože v budoucnu budou mít výrazně vyšší cenu, mimořádně úspěšný (stále si ho můžete přečíst zde), bitcoinová komunita si osvojila pojem HODL jako typ strategie založený na dlouhodobém držení Bitcoin s očekáváním, že jejich hodnota bude nadále prudce růst.

Ze slova HODL je tedy odvozen i pojem HODLER, což je přezdívka pro člověka, který dlouhodobě drží Bitcoiny a neprodává je.

ICO

ICO je zkratka pro pojem Initial Coin offering, což byl zejména v kryptoměnové horečce během roku 2017 oblíbený způsob financování (crowdfuningu) nových krypotměnových projektů, zvláště těch, které vznikaly jako ERC20 tokeny na Ethereum. Do ICO se v tom období nalilo ze strany drobných investorů více než 20 miliard dolarů, ale většina těchto peněz skončila velmi nechvalně, jelikož projekty, které byly takto financovány byly buď podvodného charakteru, nebo nenaplnily slibované. Přesto model ICO naznačil potenciál jako forma financování nadějných projektů.

KYC

KYC je zkratka pojmu Know Your Customer – čili poznej svého klienta. Jde o informace, které vyžadují od zákazníků kryptoměnové burzy a směnárny. Většinou jde o osobní údaje typu křestní jméno, příjmení, datum narození či místo bydliště, ale i různé dokumenty potvrzující totožnost (scany dokladů totožnosti a podob.)

Market Cap, Total Supply, Max Supply

Market Cap (respektive tržní kapitalizace) je údaj, který vyjadřuje celkovou hodnotu všech mincí dané kryptoměny. Například v případě Bitcoinu je tedy Market Cap číslem, které vznikne vynásobením aktuální ceny Bitcoinu a počtu aktuálně existujících Bitcoinů (total supply).

Různé kryptoměny mají různé definovaný počet – ať už ten, který je aktuálně v oběhu (total supply), nebo ten, který bude v budoucnu (max supply). Například Bitocinů bude jen 21 milionů a v oběhu je již více než 18,5 milionu BTC. Mincí kryptoměny Cardano však bude nakonec až 45 miliard (max supply). To znamená, že je nereálné, aby hodnota jedné mince Cardano (tímto mincím se říká „ADA“) měla jednou stejnou hodnotu jako jeden Bitcoin. Vnímat ceny kryptoměn a hodnotit potenciál jejich růstu hodnoty bez zohlednění jejich stávajícího počtu a jejich budoucího počtu je proto chybou.

Mainnet a Testnet

Mainnet je výraz pro řešení, které je již v ostrém provozu – čili na hlavní síti. Testnet je pojem pro řešení, které se zatím jen testuje mimo hlavní síť bez rizika, že by došlo k finančním ztrátám. Mnohé kryptoměny testují své aktualizace nejprve na testnetech a až po ověření funkčnosti je implementují do ostrého provozu (mainnetu).

On-chain

On-chain je pojem, pod kterým si můžete představit reálné transakce na blockchainu dané kryptoměny. Například pokud nastane transakce Bitcoinu z jedné adresy na druhou, říkáme tomu on-chain transakce, kterou stejně jako adresy, mezi nimiž se realizovala, je možné veřejně sledovat. Mezi on-chain transakce neřadíme obchodování na burzách, protože na burzách se ve skutečnosti nedějí žádné takové transakce.

Proof of Work

Proof of Work je konsensus, který slouží k zajištění decentralizace a neměnnosti blockchainu díky důkazu o práci – tedy provádění určité činnosti. V případě Bitcoinu a některých dalších kryptoměn jde o takzvanou těžbu (mining), při níž se spotřebovává elektrická energie. Rozdílem mezi Proof of Work a Proof of Stake jsme se věnovali v tomto článku.

Proof of Stake

Proof of Stake je konsenzus, který podobně jako Proof of Work, má zajistit decentralizaci a neměnnost blockchainu. Jako důkaz však neslouží provedení práce, ale ručení svým stakem (podílem). Rozdílem mezi Proof of Work a Proof of Stake jsme se věnovali v tomto článku.

Support a rezistence

Support je pojem pro cenovou oblast, při níž se hodnota dané kryptoměny jeví být jako těžko prolomitelná, tedy předpokládá se, že s velkou pravděpodobností cena daného aktiva pod tuto hodnotu v dohledné době neklesne. Opakem supportu je rezistence, což je zase cenová oblast, u které se předpokládá, že bude problém překonat ji a dosáhnout dalšího růstu ceny.

Retail / retailový investor

Retailoví investoři jsou malí investoři se většinou s méně významným kapitálem na investici. Trh však ovlivňují svou četností.

TVL – total value locked

Pod pojmem TVL se rozumí celková hodnota kryptoměn, která je uzamčena v rámci Defi projektů.

Těžaři / Miners

Těžaři respektive Mineři jsou účastníci trhu, kteří zajišťují síť (například síť Bitcoinu), za což dostávají odměnu v podobě nově vytížených kryptoměn.

Mining pool

Mining pool respektive těžební pool je sdružení různých těžařů, kteří spojili své úsilí při těžbě kryptoměn, aby stoupla pravděpodobnost, že se jim podaří v těžbě uspět. Odměnu – tedy nově vytěžené kryptoměny (například BTC), si pak rozdělí podle předem definovaných podmínek.

OTC / OTC market

OTC trh, respektive OTC market, je pojem pro mimoburzovní obchodování kryptoměn. Jelikož se takové obchody dějí mimo burzu, nemají okamžitý vliv na hodnotu dané kryptoměny. Takové obchody upřednostňují zejména instituce, které nechtějí, aby svou aktivitou na burze sami sobě zvýšily nákupní cenu.

Satoshi Nakamoto

Satosthi Nakamoto je přezdívka záhadného tvůrce Bitcoinu, jehož totožnost dodnes nikdo nezná. Jeho poslední zmínka na internetu se datuje ještě k roku 2010, kdy byl Bitcoin znám jen mezi relativně úzkou skupinou lidí. Existují různé teorie o tom, kdo to byl od relativně nadějných až po absurdní typu, že Bitcoin nám přinesli mimozemšťané.

Scam

Scam je zkratka označující podvod.

Seed

Seed je kombinace 12 nebo 24 slov, která je alfou a omegou přístupu k daným kryptoměnám. Seed si třeba hlídat a zajistit jej tak, aby se nedostal do rukou nikoho, komu dané kryptoměny nepatří. Tématu zabezpečení seedu jsme se věnovali v tomto článku.

Shitcoin

Shitcoin je lidové pojmenování pro všechny ostatní kryptoměny s výjimkou Bitcoinu oblíbené zejména u bitocinových maximalistů. Umírněnější používání tohoto pojmu souvisí s označením kryptoměn „druhé ligy“, které nemají dobrou pověst.

Stablecoin

Stablecoin je specifický druh kryptoměny, který je kryty jiným podkladovým aktivem. Většinou jde o fiatovou měnu – například americký dolar. Příkladem stablecoinu je krypotmena USDT, jejíž jedna mince (1 USDT) je rovna jednomu americkému dolaru. Přečtěte si také náš článek o stablecoinoch.

volume

Volume je pojem označující celkové objemy obchodování na dané burze, respektive u dané kryptoměny, v daném čase. Čím je volume vyšší, tím je aktivita obchodování větší.

Volatilita

Volatilita je pojem označující míru tempa změny cen daného aktiva. Pokud je volatilita vysoká, znamená to, že dané aktivum rychle a výrazně mění svou hodnotu.

Velryba

Velryba a je slangové pojmenování pro významného hráče na trhu, který disponuje značným množstvím dané kryptoměny a dokáže díky tomu do určité míry ovlivňovat její cenu.

Whitepaper

Whitepaper je pojmenování pro dokumentaci popisující základní principy fungování daného kryptoměnového projektu. Slavný je zejména Bitcoin whitepaper. Naopak nepříliš dobrou pověst mají Whitepapers, které se objevovaly během ICO bubliny v roce 2017.

51% útok

51% útok je označení pro potenciální situaci, při které jedna entita získá kontrolu nad více než 51% celé sítě dané kryptoměny, což by znamenalo, že by dokázala sama bez pomoci jiné entity dělat úpravy ať už jde o transakce nebo kód.

Populárne