Connect with us

Bitcoin

Proof of Work vs. Proof of Stake: Základní rozdíly, plusy a mínusy

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

proof-of-work-proof-of-stake

V tomto článku se vám pokusíme vysvětlit základní rozdíly mezi konsensem Proof of Work, který známe i pod zkratkou PoW a konsensem Proof of Stake (zkratka PoW).

Proof of Work můžete také znát jako “důkaz o práci” a Proof of Stake zas jako “důkaz o vkladu / podílu”, standardně se používají pro tuto terminologii originální anglické výrazy.

Na konsensus Proof of Work funguje většina kryptoměn včetně Bitcoinu. Je to léty ověřený systém, který s sebou přináší výhody, ale i několik úskalí. Zájem o konsensus Proof of Stake stoupl zejména poté, co kryptoměna Ethereum prozradila svůj cíl přejít na tento algoritmus pro jeho několik nesporných výhod.

Co je to Proof of Work?

Proof of Work je protokol, jehož hlavním úkolem je odradit kybernetické útoky, jako například distribuovaný útok typu Denial-of-Service (DDoS), jehož cílem je vyčerpat zdroje počítačového systému odesíláním množství falešných požadavků.

Koncept Proof of work existoval ještě před vznikem bitcoinu a před tím, než se ho rozhodl použít pro Bitcoin jeho záhadný tvůrce Satoshi Nakamoto. Způsobil tím revoluci ve způsobu, jakým se dají ověřovat finanční transakce.

Jako první přišli s myšlenkou “důkazu o práci” v rámci své publikace Cynthia Dworkova a Moni Noar v roce 1993, ale termín “Proof of Work” byl vytvořen Markusem Jakobssenom a Arim Juelsom v dokumentu, který vznikl v roce 1999.

Proof of Work byl snad hlavní a nejdůležitější myšlenkou, s níž přišel Satoshi Nakamoto, když v roce 2008 publikoval Bitcoin white paper. Jednoduše z toho důvodu, že tento konsensus umožňoval důvěryhodnost a distribuovanost konsensu.

Důvěryhodný a distribuovaný konsensový systém znamená, že pokud chcete přijímat nebo odesílat peníze, nepotřebujete při tom důvěřovat třetím stranám. Transakce se realizuje výhradně mezi vámi a tím účastníkem, od kterého platbu přijmete nebo mu ji odešlete.

Pokud používáte tradiční způsoby plateb, důvěřovat třetím stranám naopak musíte, ať už jde o banky, nebo služby jako jsou Visa, Mastercard či PayPal. Tyto instituce si vedou vlastní soukromý registr, který uchovává historii všech transakcí a tedy i váš zůstatek na účtu. Pro ilustraci, pokud chcete odeslat peníze z vašeho účtu vašemu příteli, musíte důvěřovat vaší bance, že tuto transakci opravdu realizuje. Také musíte věřit, že banka nezkrachuje zda stát nenařídí zmrazení vašich účtů.

U Bitcoinu a několika dalších kryptoměn potřeba důvěry v třetí centralizovanou stranu (banka, stát, platební společnost) neexistuje. Každý může vlastnit kopii blockchainu (účetní knihy), takže nikdo nemusí důvěřovat třetím stranám, protože všichni mohou přímo verifikovat informace, které jsou v blockchainu napsány.

Ťažba CryptoKingdom

Proof of Work a těžba

Když půjdeme do této problematiky hlouběji, zjistíme, že konsensus Proof of Work vyžaduje nákladný výpočetní výkon, nazývaný také těžba (mining), který je třeba provádět, aby se mohly transakce v bitcoinové síti uskutečňovat. Během tohoto procesu se vlastně vytvářejí nové ověřené bloky (blocks), které se přidávají do řetězce (chain). Block + Chain = Blockchain.

Úkolem těžby je:

 • Ověřit legitimitu transakce a zabránit takzvanému double-spending
 • Vytvoření nových digitálních měn, které dostávají těžaři jako odměnu za to, že ověřují transakce

Co se děje v zákulisí?

V zákulisí se během provádění transakce v síti Bitcoinu (nebo u jiné kryptoměny, která používá konsensus Proof of Work) děje hned několik procesů:

 • Všechny transakce se spojují do něčeho, co nazýváme blok
 • Mineři (těžaři) ověřují, zda jsou transakce v rámci každého bloku legitimní
 • Aby to mohli mineři udělat, musí řešit komplikovanou matematickou úlohu, která je známá jako důkaz o práci (proof-of-work)
 • Odměnu za tuto činnost dostane první miner (těžař), který vyřeší matematickou úlohu. Odměnou jsou nové vytěžené Bitcoiny. V roce 2019 jde o 12.5 BTC za jeden blok. Tato odměna se v polovině roku 2020 sníží na 6.25 BTC.
 • Ověřené transakce se dostávají do veřejného blockchainu

Klíčovým bodem ověřování transakcí je zmiňovaná matematická úloha. Jejím klíčovým znakem je zase asymetrie. Provedená práce musí být dostatečné náročná na straně žadatele, ale snadno kontrolovatelná přes síť.

Mineři mezi sebou soutěží, aby byli první, kteří najdou řešení pro matematický problém, který se týká nového bloku, což je problém, který nelze vyřešit jiným způsobem než “hrubou silou” (rozumějte co nejvyšším výpočetním výkonem). Když miner konečně najde řešení matematické “hádanky”, dostane zmíněnou odměnu ve formě nových Bitcoinů.

S těžbou se úzce pojí i pojem “Mining difficulty“, čili obtížnost těžby. Je to údaj, který určuje konkurenční povahu těžby. Čím více těžařů se bude snažit vytěžit nový blok, tím bude obtížnost těžby vyšší a naopak. Tato metoda zajišťuje, že náklady na tvorbu nových bloků stoupají, mineři se snaží zlepšit účinnost jejich těžebních zařízení a to vše udržuje pozitivní ekonomickou rovnováhu systému. Aktualizace mining difficulty se děje jednou za přibližně 14 dní po každých 2016 vytížených blocích. Jeden blok se vytěží v průměru za 10 minut.

Algoritmus Proof of Work nepoužívá jen Bitcoin, ale i mnoho dalších kryptoměn včetně Ethereum. V některých bodech existují sice odlišnosti, ale základní koncept je stejný. Ethereum však chce přejít na Proof of Stake a není jedinou kryptoměnou, která považuje tuto možnost ověřování transakcí za lepší.

Co je Proof of Stake

Proof of Stake, nebo pokud chcete “důkaz o vkladu / podílu” je druhým způsobem, jak je možné potvrdit transakce a dosáhnout při tom distribuovaný konsensus.

Stále jde o algoritmus a účel je stejný jako u Proof of Work, ale proces dosažení konsenzu je zcela odlišný.

Proof of Stake byl poprvé zmíněný na bitcoinovém fóru v roce 2011 a první kryptoměnou, která používala tuto metodu byl PeerCoin v roce 2012. Následně se přidaly dnes už méně známé kryptoměny než ShadowCash, Nxt, BlackCoin, NuShares / NuBits, Qora či Nav Coin.

Na rozdíl od Proof of Work, kde algoritmus odměňuje minery, kteří řeší komplikované matematické problémy s cílem ověřit transakce a vytvořit nové bloky, u Proof of Stake je tvůrce nového bloku vybraný deterministickým způsobem v závislosti na jeho vkladu / podílu (stake).

Žádné blokové odměny

U kryptoměn, které využívají Proof of Stake, se žádné nové bloky nevytvářejí. Všechny byly vytvořeny najednou a jejich číslo se nikdy nezmění. To znamená, že v systému Proof of Stake neexistuje žádná odměna za vytěžení nového bloku, jak je to u Bitcoinu či jiných kryptoměn, které používají konsensus Proof of Work. U Proof of Stake si těžaři účtují jen poplatky za transakce.

Z tohoto důvodu se u Proof of Stake neříká těžařům mineři, ale takzvaní forgers (padělatelé).

Na algoritmus Proof of Stake chce projít druhá nejhodnotnější kryptoměna současnosti Ethereum. Hlavním důvodem, proč se chtějí její developeři uchýlit k tomuto kroku, je skutečnost, že Proof of Work vyžaduje množství spotřebované energie. Existuje mnoho studií, které se věnují tomuto tématu a dokonce upozorňují na škodlivé vlivy těžby kryptoměn na přírodu. Tomuto tématu se budeme věnovat zvlášť, ale pointou je, že využívání Proof of Stake nabízí ekologičtější a levnější formu distribuované formy konsensu.

Jelikož ověřování transakcí Proof of Stake je zatím u Ethereum, ale i u další velmi perspektivní kryptoměny Cardano, pouze ve stádiu vývoje, výběr ověřovatelů transakcí (forgerů) víme popsat pouze na základě publikovaných informací.

U Ethereum by měli ověřovatelé transakcí fungovat v rámci validačního poolu, do kterého se mohou zapojit a v rámci něj mohou být vybráni jako Forgers. Tento proces bude umožňovat funkce zvaná Casper contract. Odměny by se měly pohybovat mezi 2 až 15%.

U Cardano se na Proof of Stake konsensu bude moci podílet každý, kdo bude mít zájem. Vzniknout by mělo možná až 1000 poolů a skrutátorů, ale žádný z nich by neměl mít dominantní postavení. Protokol bude fungovat v principu tak, že bude bránit vzniku velkých poolů a podporovat bude ty menší. Ověřovat transakce (staking) bude moci každý uživatel bez rizika, že přijde o své mince. Zároveň je bude moci nadále používat, čili nebudou nijak zmrazeny. Pokud je uživatel použije, přijde jen o odměnu za stakeovaní. Bezpečnost protokolu a ověřování transakcí tak tedy bude ležet na bedrech velké komunity.

Který systém je bezpečnější?

Jakýkoliv počítačový systém by chtěl být neprolomitelný, tedy odolný hackerům. Konsensus Proof of Work má více než 10ti letou spolehlivou historii u robustnosti blockchainu Bitcoinu. Proof of Stake však ještě svou opravdu vážnou zatěžkávací fází neprošel. Je tedy dostatečné bezpečný na to, aby si získal důvěru lidí a mohl nahradit Proof of Work? Existují skeptici, kteří o tom pochybují.

Při používání Proof of Work jsou zlí aktéři na základě toho, jak systém funguje, automaticky odrazováni ekonomickou silou. Například blockchain Bitcoinu by se dal teoreticky ovlivnit tak, že byste získali kontrolu nad většinou hashovacího výkonu celé sítě (takzvaný 51% útok). Náročnost tohoto útoku by si však vyžadovala z vaší strany takovou obrovskou investici, že by se vám to prostě nevyplatilo a výrazně byste prodělali. Jednoduše by to nikomu nedávalo logiku.

Proof of Stake těžbu nových bloků a tedy obrovskou hashovací sílu nepotřebuje, proto čelí výzvě, aby byl přesto dostatečně neprůstřelný. Potenciální útočníci by totiž k provedení útoku na takovou síť nepotřebovali až takový vysoký kapitál.

Ethereum chce tento problém řešit pomocí Casper protokolu, v jehož rámci použije algoritmus, při kterém může uživatel, který se pokusí o nekalou činnost, přijít o celý svůj vklad. Jinak řečeno díky tomuto protokolu vznikne pro útočníka také ekonomické riziko, které ho odradí od ideje napadnout systém.

Závěr

Díky Proof od Stake nemusí validátor transakcí využívat obrovský počítačový výkon, protože jediné faktory, které ovlivňují jejich šance, je počet vlastněných mincí a aktuální složitost sítě. Proof of Stake nabízí možnost dosažení distribuovaného konsenzu, tedy realizace transakcí bez potřeby třetích stran, za výrazně levnější energetické náklady než Proof of Work. Uvidíme, jak se tento systém předvede v praxi u Ethereum a Cardano.

TIP: Pokud tě těžba kryptoměn zaujala, máš nyní možnost těžit s opavdovými odborníky z Crypto Kingdom. Těžbě kryptoměn se věnují od roku 2013 a od roku 2016 klientům generují v průměru 9 % měsíčně čistého zisku. Ceny strojů na těžbu kryptoměn jsou nyní na minimech. Stroje ti nakoupí a postarají se o těžbu.

CryptoKingdomGIF670x100

zdroj: blockgeeks.com

Klikněte pro komentář

Váš komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Analýzy

LIVE STREAM (11.11.): Analýza Bitcoinu, altcoinů a čínského vlivu na trhy

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

live-j-kralovansky

Live stream začne dnes, tj. v pondělí 11.11.2019 o 21.00h.

Trader Jakub Kralovanský se dnes podívá na kryptoměny a klasické trhy v rámci svého live streamu, který začíná o 21.00h a prohlédnout si ho můžete i takto přímo přes kryptonovinky. Kromě Bitcoinu a vybraných altcoinů bude mluvit i o čínském vlivu, o různých fundamentálních zprávách a forexu.

Upozornění: Obsah videa je čistě informační a nelze jej považovat za investiční radu. Udělejte si vlastní průzkum a pokud se rozhodnete investovat do kryptoměn (nebo jiného druhou aktiv), investujte vždy jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.

Pokračovat ve čtení

Bitcoin

Bývalý šéf ECB: Bitcoin není reálný, jde o spekulaci

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

Bitcoin Európska centrálna banka

Bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB) Jean-Claude Trichet prohlásil, že Bitcoin nemá žádnou reálnou hodnotu a ta, kterou mu uděluje trh, je čistě spekulativního charakteru.

Názory Trichera na Bitcoin publikoval čínský zpravodajský kanál South China, který citoval jeho vyjádření během konference Caixin konané v Pekingu.

,,Jsem silně proti bitcoinu. Tato “měna” nemá charakteristiky, které by měla skutečná měna mít,” vyjádřil se vedle toho, když zdůraznil své pochybnosti ohledně kryptoměn.

Nakupování kryptoměn je v mnoha ohledech podle jeho názoru čistou spekulací. Ačkoliv přiznává, že některé digitální měny jsou kryty skutečnými aktivy podle něj zdaleka nejde o “zdravý trh”.

V rozhovoru přiznal, že nefandí ani plánům Facebooku vytvořit digitální měnu Libra, která má být kryta košem národních měn v čele s dolarem, librou, eurem, či Juanem. Podobně jako Trichet se na adresu kryptoměn vyjádřil nedávno i další bývalý šéf ECB Mario Draghi, který řekl, že dokonce ani stablecoiny kopírující hodnotu fiatových měn nejsou navrženy tak, aby mohli nahradit současné peníze.

zdroj: cointelegraph.com

Pokračovat ve čtení

Bitcoin

V Číně nevídané: Státem kontrolované médium psalo pozitivně o Bitcoinu

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

Čína Bitcoin

Měnící se postoj Číny k technologii blockchain zjevně vede i ke změně rétoriky o kryptoměnách ze strany vládou ovládaných čínských médií.

Státní zpravodajská agentura Číny Xinhua News nejnověji publikovala článek, ve kterém označila Bitcoin za první úspěšnou aplikaci technologie blockchain. Publikování obdobného odborného článku by bylo přitom v Číně ještě před několika měsíci nepředstavitelné a to minimálně od září 2017, kdy Čína zakázala kryptosměnárny a investování do ICOS.

Článek začíná otázkou, zda kryptoměny reprezentují nezbytný nový trend budoucího vývoje měn, nebo jde jen o bublinu typu slavné tulipánové mánie ze sedmnáctého století.

Text popisuje základní principy blockchainu jako decentralizovaného, ​​neměnného a důvěryhodného systému, ve kterém není nutné, aby si strany důvěřovali k tomu, aby mezi sebou mohly dosáhnout shody (konsensu). Pojednává také o základních aspektech fungujícího blockchainu bitcoinu včetně jeho těžby.

Článek však upozorňuje i na nestálost bitcoinu, pokud jde o jeho cenu, protože není podporován centralizovanou suverénní mocností na rozdíl od národních fiatových měn.

Nezávislí čtenáři zhodnotili, že jde o první článek publikovaný čínskou vládou kontrolovaným médiem, který Bitcoin nedémonizuje. Souvisí to pravděpodobně s budoucími plány Číny, která chce mezi lidmi prosadit používání své připravované kryptoměny kontrolované centrální bankou (PBoC). Prezent Xi mezitím nařídil, aby aplikace technologie blockchain do národního hospodářství byla v nejbližších letech absolutní prioritou.

V USA mezitím sílí lobbing upozorňující na náskok Číny v této oblasti. Američané zatím nepřiznali žádné plány na spuštění vlastní digitální verze dolaru a zákonodárci se negativně staví k jakýmkoli plánům soukromého sektoru včetně projektu kryptoměny Libra od Facebooku.

Pokračovat ve čtení

Bitcoin

Predikce Bobbyho Lee: Bitcoin se vyrovná zlatu do 9 let

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

Bitcoin zlato

Spoluzakladatel čínské kryptotměnové burzy BTCC Bobby Lee si myslí, že Bitcoin jednoho dne překoná tržní kapitalizaci zlata. Na tento moment si však budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Bobby Lee přišel s odvážným tvrzením v rámci tweetů, které publikoval v průběhu uplynulého víkendu. V diskusi, která porovnávala Bitcoin se zlatem, prohlásil, že Bitcoin podle něj překoná kapitalizaci zlata do 9 let, čili někdy kolem roku 2028. V tom momentě jeho cena přesáhne 500 tisíc dolarů.

Svůj předpoklad zakládá zejména na klesající nabídce nových Bitcoinů a pravidelném halvingu, čili snižování odměny pro těžaře (minerál) o polovinu. Ta se snižuje každé čtyři roky. Nejbližší halving je na programu příští rok v květnu, kdy se odměna sníží na 6.25 BTC za jeden vytěžený blok (cca 10 minut). Do roku 2028 se stane halving ještě třikrát. ,,(Koncem) 20. let bude nová denní produkce bitocinů jen 255 BTC – roční inflace bude nižší než 0,5%. Bitcoin bude vzácnější než zlato !,” napsal.

Bobby Lee rovněž přiznal, že cena Bitcoinu může dosáhnout jeho stanoveného cíle i dříve a to za předpokladu, že FED bude pokračovat v kvantitativním uvolňování (QE), čili “tlačení” nových peněz. To by mohlo urychlit růst hodnoty bitcoinu i o několik let.

zdroj: cointelegraph.com

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Technická analýza Bitcoinu (11.11.): Bitcoin neudržel výstřel

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

Analýza Bitcoin Čuraj

Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace k Bitcoinu. Dnes se na krále kryptoměn podíval Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Bitcoin (BTC)

Z analýzy z minulého týdne skvěle bitcoin spadl na nákupní úroveň 8 800 USDT, kde jsme bitcoin nabrali all in. Včera přišel důležitý výstřel ze supportu, který retestoval 9 200 USDT. Což je úroveň, která je bodem kontroly. Bohužel to velcí hráči po pumpě shodili dolů, což nám díky 3Commas platformě (recenze 3commas tady) zabránilo veškerým ztrátám z pozic a naopak ziskový obchod.

4hodinový graf BTC/USDT

Aktuálně situace nevypadá pro bitcoin příliš růžově a já jsem aktuálně se vším kapitálem v USDT a fiatu.

Dominance bitcoinu

4hodinový graf dominance bitcoinu

Když se podívám na graf bitcoinu a dominanci bitcoinu, tak můžeme vidět, že dominance již vymazala celý bitcoinový výstřel. Očekávám nyní odraz od supportu a následně pokračování downtrendu na dominanci bitcoinu. Celá aktuálně manipulovaná situace na bitcoinu se mi vůbec nelíbí.

Celková kapitalizace

Celková kapitalizace prakticky kopíruje bitcoin kvůli stále vysoké dominanci bitcoinu.

Kapitalizace altcoinů

Zde se nacházíme přímo v bodu kontroly akumulační zóny. Osobně bych čekal na support kolem 65 mld. USD. Líbí se mi ethereum, které jde proti bitcoinu aktuálně, což může být zajímavá změna v korelace altcoinů. Ethereum se považuje za otce altcoinů a předchůdce výstřelu altcoinů.

Graf celkové kapitalizace altcoinů

Aktuální trh vyžaduje preciznost

Kvůli nízké kapitalizaci dokážou manipulátoři využívat nelikvidní gapy a posílají cenu, kam potřebují. Je to velmi složité obchodovat při střídající se sekvenci pump & konsolidace & dump & konsolidace & pump. Chce to precizní nastavení stopek. Halving se blíží a každý chce být aktuálně v bitcoinu. Mikovi se vydařil short bitcoinu v našich signálech z 9 300 USD na 8 800 USD. Kdykoliv se dá nakoupený bitcoin zajistit opačnou kontraktní pozicí.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Ján Čuraj

Ing. Jan ČurajCryptoKingdom50-50
Tradingu se věnuji 14 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji třetím rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Pokračovat ve čtení

Bitcoin

[SOUHRN TÝDNE]: 10+ nejzajímavějších zpráv ze světa kryptoměn

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

bitcoin

V průběhu týdne vám přinášíme prostřednictvím samostatných článků a rychlého denního přehledu desítky zajímavých zpráv ze světa kryptoměn. Rozhodli jsme se, že jednou týdně, tedy v neděli, vám poskytneme souhrn toho nejpodstatnějšího.

Bitcoin

Tématem, kterému se během tohoto týdne věnoval velký prostor, byla studie, kterou vypracovali akademici amerických univerzit v Ohiu a Texasu. Jejich závěrem je, že bullrun Bitcoinu v rok 2017 byl zmanipulován jednou jedinou entitou – Bitfinexem. Podrobnosti se dočtete zde.

Studie zmíněných akademiků se však setkala s poměrně velkou kritikou. Jako první se k ní vyjádřili Ari Paul a Samson Mow, kteří se shodli na tom, že závěry této práce jsou hloupostí. O dva dny později publikoval portál Cointelegraph další článek, v němž poukázal na tři hlavní důvody, proč tato studie má od pravdy opravdu daleko.

Pozitivní předpověď pro cenu Bitcoinu vyřkl šéf burzy Binance Changpeng Zhao. Je přesvědčen, že cena nejznámější kryptoměny 16 tisíc dolarů, bude již brzy realitou.

Během týdne se opět hodně psalo o Číně, která razantním způsobem změnila svůj přístup k technologii blockchain. Nejdůležitější zprávou je informace o tom, že Čína podle všeho přehodnotila svůj plán omezit, respektive zakázat mining Bitcoinu ve své zemi.

Čína vraj stopla plány na zákaz miningu Bitcoinu

Upozornit musíme i na článek, který zdůrazňuje, že změna přístupu Číny k technologii blockchain automaticky neznamená, že to bude mít vliv na samotné kryptoměny. Objevila se také spekulace, že Čína chce legalizovat kryptosměnárny. avšak ukázalo se, že jde o hoax.

Vznik čínské národní kryptoměny bude podle známého propagátora zlata Petra Schiffa medvědím signálem pro Bitcoin. Myslí si, že Bitcoin se totiž dostane do konkurenční nevýhody. Zatímco Bitcoin podle něj není krytý ničím, čínská kryptoměna bude kryta z části i zlatem. Shiff je známým kritikem nejznámější kryptoměny.

Altcoiny

Hardfork kryptoměny Ethereum s názvem Istanbul, který bude poslední před přechodem na fázi “Ethereum 2.0” a koncept programu proof-of-work, je naplánovaný na 4. prosince. Potvrdil to vedoucí představitel Ethereum Foundation Péter Szilágyi.

Jaké jsou vyhlídky pro kryptoměnu XRP do budoucna? I o tomto tématu hovořil s Bloombergem šéf společnosti Ripple Brad Garlinghouse. Ten zaujal i prohlášením, že jen jedno procento současných kryptoměn přežije, což znamená, že ze současných 3000 jich zůstane jen kolem 30. Více se dočtete zde.

Aké sú vyhliadky XRP do budúcnosti? Garlinghouse sa nepozerá na súčasnú cenu

Agentura Weiss Ratings pobouřila kryptoměnovou komunitu tvrzením, že přesun komunity XRP k Stellar Lumens (XLM) by dával smysl. Argumentuje tím, že Stellar buduje decentralizovanější systém, dokud XRP vede v adopci. Více se dozvíte v tomto článku.

Viceprezident peněženky Calibra určené pro kryptoměnu Libra od Facebooku si myslí, že Libra je spíše podobná emailu, než platebnímu systému PayPal. Více se dozvíte zde.

Zdá se, že Evropská unie se začíná zabývat možností vzniku takzvaného eurocoinu neboli kryptoměny, která by byla pod kontrolou Evropské centrální banky. Podrobnosti jsme shrnuli zde.

Blížící se spuštění testnetu fáze Shelley, se kterou souvisí i spuštění stakingu kryptoměny Cardano, zjevně pohnulo aktivitou na této síti. Firma InfoTheBlock tvrdí, že objem transakcí vyšších než 100 tisíc dolarů dosáhl ve srovnání s předchozím týdnem nárůstu o 464 procent. Upozornit musíme také na to, že se objevily podvodné kryptoměny Cardano Gold, Cardano Cash či Cardano Vision, které se snaží zneužít stoupající zájem o Cardano.

Šéf TRON (TRX) Justin Sun během týdne informoval, že počet účtů na blockchainu Tron překonal magickou hranici čtyř milionů. Bohužel neprozradil, kolik z těchto účtů je aktivních. Pro ilustraci počet denně aktivních BTC adres je okolo 460 tisíc.

Jeden z hlavních představitelů Bitcoin Cash (BCH) Roger Ver se rozhodl nabídnout svým přátelům možnost, že jim pošle BCH v hodnotě 5 dolarů. Stačí, aby do komentáře pod jeho příspěvkem uvedli adresu, kde má transakci v této hodnotě odeslat. Co je však zajímavější, k této nabídce dodal, že v budoucnu může z těchto 5 dolarů být 5000 USD, čímž naznačil, že hodnota Bitcoin Cash může podle něj dosáhnout i 100 000-násobného zhodnocení.

Burza Coinbase začala podporovat přes svou platformu staking kryptoměny Tezos. Doposud ho podporovala pouze v rámci služby Coinbase Custody.

Měli byste vědět …

 • Studie portálu CryptoSlate zjistila, že až 76% z 1000 dotázaných Američanů je proti tomu, aby se zrušil cash, tedy papírová forma peněz. Jiná studie z tohoto týdne zas zjistila, že až 30% Američanů věří, že dolary jsou stále kryté zlatem
 • Objemy obchodování na Bakkt, kde byly 23. Září spuštěny první Bitcoin futures kontrakty vázané na reálné Bitcoiny, začali výrazně stoupat.
 • Prezident Turecka Recep Tayyip Ergodan prohlásil, že Turecko musí příští rok ukončit testování své národní kryptoměny. Očekává, že následně bude uvedena do provozu
 • Šéf právního oddělení burzy Coinbase apeluje na americkou vládu, aby umožnila soukromému sektoru vytvořit digitální dolar
 • Rusko zvažuje zákon, který by umožnil konfiskaci Bitcoinu. Otázkou je, jak chce tento proces realizovat v praxi. Více se dozvíte zde.
Pokračovat ve čtení

Bitcoin

Rusko chce zákon, který by umožnil konfiskaci Bitcoinů

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

Kryptomeny a Rusko

Rusko plánuje návrh zákona, který by umožnil na první pohled nemožné – konfiskaci Bitcoinu. Ruské státní orgány chtějí prosadit tento zákon v platnost v roce 2021.

Návrh nemluví konkrétně o Bitcoinu, ale o “digitálních aktivách”, mezi které patří především kryptoměny. V rámci publikace byl citovaný vedoucí specializovaného výboru ruského parlamentu, který uvedl:

,,Rostoucí trend zločinů využívajících virtuální aktiva a nedostatek ochrany spotřebitele v případě tohoto druhu trestného činu přirozeně diktuje potřebu vyvinout mechanismy na právní regulaci a kontrolu směnáren s virtuálními aktivy. “

Ačkoli Rusko tedy chce tímto zákonem docílit, aby státní orgány mohly vymáhat konfiskaci kryptoměn, je otázkou, jak to chtějí v praxi realizovat. V případě, že by šlo o kryptoměny umístěné na burzách a směnárnách, mohlo by se to podařit v případě, že by dané burzy a směnárny respektovaly ruské zákony. Pokud má však subjekt kryptoměny na vlastní peněžence s vlastním privátním klíčem, Rusko nemá v rukou žádný způsob, jak by mohlo standardním způsobem přinutit daný subjekt tyto klíče poskytnout.

Prvotní reakce zatím hovoří především o tom, že ruské orgány zřejmě nerozumí decentralizované povaze kryptoměn a způsobem jejich držení. Jinými slovy jakoby se snažili efektivně ovládat neovladatelné.

zdroj: cointelegraph.com

Pokračovat ve čtení

Bitcoin

Podle šéfa FBI budou kryptoměny stále větším problémem

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

bitcoin-fbi

Ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování, známého pod lidovou zkratkou FBI, Christopher Wray, vypovídal před Výborem pro národní bezpečnost. Během svého projevu označil kryptoměny za reálnou hrozbu, která bude stále větší.

V rámci slyšení, na kterém kromě Wraye mluvili i další vedoucí představitelé FBI, ministerstva vnitřní bezpečnosti a Národního centra pro boj proti terorismu, byly vyjádřeny značné obavy týkající se bezpečnosti státu v souvislosti s digitálními aktivy.

Na hrozbu v souvislosti s kryptoměnami se zeptal Wray kromě jiných i republikánský senátor z Utahu Mitt Romney, který přiznal, že neví jak fungují kryptoměna, no chce vědět, zda jsou pro stát nebezpečně.

,,Pro nás jsou kryptoměny významným problémem už nyní a můžeme klidně říct, že se stanou ještě větším a větším,” odpověděl mu šéf FBI. V rámci slyšení poznamenal, že FBI využívá nástroje jejichž prostřednictvím se snaží sledovat kryptoměnové transakce. Zdůraznil proto potřebu, aby USA držely krok s novými technologiemi. Americkým vyšetřovatelům se nedávno v rámci spolupráce s firmou Chainalysis podařilo zrušit stránku s dětskou pornografií a zadržet jejího provozovatele. Pomohlo k tomu sledování transakcí na bitcoinovém blockchainu.

Pokud jde o skutečnou hrozbu kryptoměn v oblasti financování nelegálních činností, zmiňovaná blockchainová analytická společnost Chainalysis nedávno zveřejnila studii, v níž uvedla, že hodnota transakcí (v dolarech), které souvisely s nelegální činností, dosáhla v tomto roce rekordu. Zdůraznila však i to, že v minulosti měli z procentuálního hlediska nelegální transakce mnohem větší podíl na celkovém počtu bitcoinových transakcí, než v současnosti. Aktuálně má jít o zhruba jedno procento.

zdroj: cointelegraph.com

Pokračovat ve čtení

Bitcoin

Čína prý stopla plány na zákaz miningu Bitcoinu

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

cina-mining

Už je to téměř rok od doby, co se médii prohnala informace, že chce Čína tvrdě zasáhnout vůči miningu Bitcoinu ve své zemi. Zdá se však, že od tohoto plánu ustoupila.

V době, kdy Čína otočila o 180 procent v otázce blockchainu, jí zdá se přestal překážet i mining, respektive těžba Bitcoinu. Alespoň tak to uvádí Samson Mow, CSO Blockstreamu, který včera informoval, že zákaz těžby Bitcoinu v Číně již není součástí oficiálních dokumentů, v nichž jsou uvedeny oblasti, které považuje čínská vláda za nežádoucí.

,,Čínská komise pro národní rozvoj a reformu odstranila těžbu kryptoměn ze seznamu odvětví, které chce odstranit. To je velký býčí signál pro Bitcoin,” prohlásil Mow.

Zprávy o tom, že Čína plánuje zákaz těžby kryptoměn na svém území, se začaly objevovat počátkem roku 2019. Čína je přitom zemí, která má v těžbě bitcoinu dominantní postavení. Mnozí odborníci dokonce inklinují k tvrzení, že v důsledku vlivu Číny na mining BTC se stává Bitcoin více centralizovaný, než by bylo žádoucí. Těžba v Číně je atraktivní zejména pro levné zdroje energie.

zdroj: cointelegraph.com

Pokračovat ve čtení

Bitcoin

Několik důvodů, proč Bitcoin nemohla zmanipulovat jedna velryba (Cointelegraph)

Profilový obrázek

Zveřejněno

on

By

Bitcoin veľryba - Whale

Snad nejznámější portál zabývající se kryptoměnami Cointelegraph publikoval ve středu článek, ve kterém shrnul odvoláním na citáty předních představitelů krypto sektoru 3 důvody, proč jsou závěry studie akademiků z univerzit v Ohiu a Texasu tvrdící, že bullrun 2017 byl zmanipulován jednou jedinou entitou, chybné a nepravdivé.

První důvod chybných závěrů uvedl Jeremy Allaire, CEO společnosti Circle. Úvodem prohlásil, že myšlenka, aby cenu bitcoinu v roce 2017 manipuloval jeden hráč, je absurdní. ,,Směnárny používají omnibus peněženky, které sdružují všechny transakce a zůstatky zákazníků na burze a mimo ni. Analýza, která ukazuje, že do toků z Bitfinexu na jiné burzy byla zapojena jen jedna peněženka, nemá smysl. Veškeré údaje ukazují, že obchodníci opravdu (na burzách) obchodovali,” uvedl.

,,Budíček. Každý trh je manipulován. Každý, kdo sdílí nějakou informaci o ceně a určitém assetu manipuluje s trhem. To ale neznamená, že na tom nemůžete vydělat peníze,” reagoval Michael van de Poppe.

Bruce Fenton, který je bývalým výkonným ředitelem nadace Bitcoin Foundation, kritizoval technický způsob zpracování dat zmiňované studie. ,, Zdá se, že autoři studie v základě nepochopili, jak fungují trhy a jak fungují stablecoiny. ” Následně vysvětlil, že více Tetherů v oběhu neznamená zákonitě vyšší cenu bitcoinu.

V prosinci 2017 se tržní strop Tetheru (USDT) pohyboval kolem jedné miliardy dolarů. Ale zatímco nyní je cena Bitcoinu o polovinu nižší, než v době jeho ATH, aktuálně je USDT čtyřikrát více (4,1 miliardy USDT). To potvrzuje, že vydání nových USDT přímo neovlivňuje obchodování BTC / USD.

Důvod, proč přibylo do trhu mnoho nových USDT, vysvětluje Elaine Ou stojící za mobilní aplikací zaměřenou na kryptoměny Abra. Vysvětluje, že přímý vliv na to měla Čína a její zákaz obchodování kryptoměn. Od momentu, co čínští investoři ztratili možnost obchodovat Bitcoin s čínským jüanem, museli najít alternativu a tou byl právě stablecoin USDT.

,,Jakmile byl zákaz v platnosti, obchodníci neměli žádný způsob, jak obchodovat krypto zpět do juanu, takže jej převedli na zámořských burzách do Tetheru jako náhradu za fiatovou měnu (koneckonců juan je zhruba vázán na dolar),” vysvětlila.

Spekulaci o manipulaci trhu s USDT vyvrátila i argumentem o Coinbase: ,,(Coinbase) musela zpracovat tolik obchodních aktivit, že jí padla burza. Představa, že osamocená velryba poháněla po celý rok bitcoinový bullrun, je více než hloupá. ”

zdroj: cointelegraph.com

Pokračovat ve čtení

Populárne

Informácia pre čitateľov / Informace pro čtenáře

SK: Informácie uverejnené na stránke kryptonovinky.sk sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičnou radou alebo obchodným odporúčaním. Nie sme obchodní poradcovia. Portál kryptonovinky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše prípadne finančné straty pri investícii do kryptomien alebo na iných trhoch. Hoci sa venujeme predovšetkým téme kryptomien, upozorňujeme, že sú veľmi volatilné a preto sú považované za rizikovú investíciu., ktorá môže viesť k vysokým stratám. V žiadnom prípade nie sme zodpovední za škody, ktoré môžu vzniknúť na vašom účte. Pre skutočné finančné rady kontaktujte svojho finančného poradcu. Do kryptomien by ste nemali nikdy investovať viac peňazí, než si môžete dovoliť stratiť.

CZ: Informace na adrese kryptonovinky.com jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investiční radou nebo obchodním doporučením. Nejsme obchodní poradci. Portál kryptonovinky.com nenese žádnou odpovědnost za vaše případně finanční ztráty při investici do kryptoměn nebo na jiných trzích. Ačkoliv se věnujeme především tématu kryptoměn, upozorňujeme, že jsou velmi volatilní a proto jsou považovány za rizikovou investici, která může vést k vysokým ztrátám. V žádném případě nejsme zodpovědní za škody, které mohou vzniknout na vašem účtu. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce. Do kryptoměn byste neměli nikdy investovat více peněz, než si můžete dovolit ztratit.

-

Upozornenie / Upozornění

SK: CFD sú komplexné nástroje a nesú vysoké riziko straty finančných prostriedkov spôsobené finančnou pákou. 74% - 89% retailových investorov príde o peniaze pri obchodovaní s CFD. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako CFD funguje a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty vašich peňazí.

CZ: CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailové investory přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

SK: Viac informácii o možných rizikách nájdete tu.
CZ: Více informací o možných rizicích náleznete zde.

-

Kryptonovinky.sk © 2019
Kryptonovinky.com © 2019

-